Petr Kučera

(+420) 777 186 586

info@autoskolapisek.cz

Facebook

UŽITEČNÉ INFO

Zde najdete informace užitečné k získání řidičského oprávnění.

Zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění

Provedení zkoušek zajistí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa provozovny autoškoly (Písek). Prostřednictvím autoškoly sdělí žadateli místo, datum a čas zkoušky. Zkoušky provedou zkušební komisaři – zaměstnanci úřadu.
Zkouška je rozdělena do dvou částí:

l

Zkouška z předpisů o silničním provozu a zdravotnické přípravy – testem

Test obsahuje 25 otázek, vypracovává se písemně a to časovém limitu 30 minut. Výjimka může být u dyslektika nebo dysgrafika a to na 60 minut.

zkouška z praktické jízdy – skládá se ze dvou částí

První část – obsahuje prověrku znalostí a dovedností v základní přípravě vozidla k jízdě a činnosti ovládání vozidla v daných situacích.
Druhá část – žadatel prokazuje znalosti a dovednosti v bezpečném ovládání vozidla v provozu na pozemních komunikacích, rychlého a bezpečného rozhodování v dopravní situaci a správné reakce na vzniklou dopravní situaci.

POKUD ŽADATEL PROSPĚL
  • obdrží potvrzenou žádost, se kterou se dostaví na příslušný správní úřad a bude mu zhotoven řidičský průkaz
POKUD ŽADATEL NEPROSPĚL
  • v jedné nebo více dílčích zkouškách, má nárok na jejich opakování nejdříve po pěti pracovních dnech. Poslední možný termín opravné zkoušky je šest měsíců ode dne první zkoušky.
    Tyto opravné zkoušky již nejsou zahrnuty do základní ceny kurzu.

    E-testy

    Chcete být připraveni již před příchodem na výuku? Vyzkoušet si koncepci zkušebního testu?

    Vyzkoušejte si e-testy na stránkách Ministerstva dopravy ČR, mimo nich zde najdete také spousty zajímavých rad a předpisů